​Použití souborů cookies a analýza webových stránek

Používáte-li webové stránky Cleverlance, dochází ke zpracování Vašich osobních údajů ve formě cookies. Podle § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“), dochází použitím webových stránek k udělení souhlasu se zpracováním cookies.

Podle ustanovení § 87 odst. 2 Zákona o elektronických komunikacích subjekt údajů může udělit souhlas také pomocí elektronických prostředků. Jednou z možností udělení souhlasu je tedy prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče, kterým umožníte, či odmítnete souhlas poskytnout.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, který je uloží ve Vašem počítači a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Cookies obsahují osobní údaje v maximálním rozsahu (některé cookies neobsahují žádné osobní údaje, některé část uvedených): IP adresa, MAC (Media Access Control) adresa, chování návštěvníka na webové stránce, doba pobytu na webové stránce, vyhodnocení reklam, odkud uživatel na webovou stránku přišel a co bylo předmětem jeho hledání před příchodem na webovou stránku. Cookies také napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku.

K čemu cookies používáme?

Cookies pomáhají k Vašemu efektivnímu prohlížení webových stránek, jejich rozvoji a rovněž zobrazování reklamních sdělení. Cookies zejména slouží k:

  • Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek, aby Vaše činnosti při vyplňování formulářů a v klientské sekci byly maximálně prediktivní;
  • Zajištění vzhledu webových stránek vzhledem k preferencím a požadavkům návštěvníků;
  • Analýze návštěvnosti, chování, preferencí a zájmů uživatelů;

Jak dlouho cookies uchováváme?

Webová stránka Cleverlance používá následující typy cookies z hlediska doby jejich zpracování:
  • Relační cookies, jedná se o cookies, které náleží pouze jedné relaci, tj. doby kdy vstoupíte na webovou stránku až do doby, než uzavřete webový prohlížeč.
  • Permanentní cookies, jedná se o cookies, které uchováváme po dobu nejvýše 12 měsíců a slouží zejména k identifikaci návratu zařízení identifikovaného MAC adresou na webovou stránku.

Typy cookies podle jejich funkce

Webová stránka Cleverlance používá následující typy cookies z hlediska jejich funkce:
  • Nutné – jedná se o cookies nezbytné pro fungování webových stránek.
  • Statistické – jedná se o cookies zajišťující informace o tom odkud návštěvník prochází, jaké vyhledávací zařízení bylo využito, dobu návštěvy na webové stránce, způsob využívání webové stránky, chování návštěvníka,

Souhlas a jeho odvolání

Používáním těchto webových stránek v kombinaci se zvoleným nastavením souhlasíte s užitím cookies. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. V případě, že nesouhlasíte se zpracováním cookies, můžete souhlas upravit zde.